Công ty TNHH AEGONA chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH AEGONA, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH AEGONA

AEGONA: Software Development Company in Ho Chi Minh City, Vietnam

AEGONA LTD·THỨ BA, 12 THÁNG 11, 2019·

Aegona is an IT service company based in Ho Chi Minh city, VietNam. At Aegona we provide Software Development, Software Testing, Automation Testing and Software Maintenance services for North America, Japan, Singapore, United Kingdom and VietNam.

⭐️ Providing end-to-end software solution: From idea to design, implementation, testing, deployment, maintenance and support

⭐️ Software Outsourcing: Web Design (Graphic Design, Front-end development, back-end development), Mobile Development (Native App, React Native, Xamarin), System Integration, Offshore Development Team

OUR SPECIALITY

✅ Microsoft Technology: Asp.Net, Asp.net core, SharePoint, Microsoft Dynamic CRM,...

✅ Web Development: Html5/css3, JQuery, AngularJS, Angular2/4, Node.js, ReactJS, VueJS,...

✅ Mobile Development: Native Application (iOS, Android, Windows), Hybrid Application (ReactNative, Xamarin)...

✅ Cloud-Based Development: Azure Cloud, Amazone Cloud AWS, Google Cloud,...

✅ CMS, eCommerce and more: WordPress, Drupal, Laravel, UmbracoCMS, .Net OrchardCMS, Magento, nopCommerce, Blockchain, Ethrereum, Hyperledger...

ORGANIZATION STRATEGIES

✅ Initiation: Gain engagement with customer and their agreement for project.

✅ Analyses & Definition:

- Determine the project scope.

- Baseline the project plan, project requirement.

✅ Execution & Implementation:

- Complete Implementation.

- Ensure the product meet the acceptance criteria.

✅ Transition & Maintenance:

- Deliver and/or deploy the final product.

- Knowledge transfer.

- Provide technical supporting and maintenance.

See more: www.aegona.com

-----------------

AEGONA - IT SERVICE AND SOFTWARE DEVELOPMENT

❤️ Total Solution For Smarter Business ❤️

-----------------

Contact with us via: