Công ty TNHH A&G Sài Gòn

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH A&G Sài Gòn chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH A&G Sài Gòn, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH A&G Sài Gòn

Công Đơn vị sản xuất và thương mại Ván ép phủ phim dùng tạo khuôn beton trong xây dựng. Quy mô nhà máy hơn 20ha tại Lộc Ninh, Bình Phước.