Công ty TNHH AIM Vietnam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH AIM Vietnam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH AIM Vietnam

America Indochina Management Ltd. (AIM) is diversified holding company that provides specialized products and services to some of the fastest growing sectors of the Indochina economies. The selection of industries is based on analysis of macro-economic trends, while the specific operating model in each industry evolves in response to market opportunities and competitive developments. The company’s historical focus has been on sales, marketing and distribution across a variety of business sectors, and now includes manufacturing, sourcing and business services.