Công Ty TNHH Anka Hair chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công Ty TNHH Anka Hair, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công Ty TNHH Anka Hair

Anka Hair JSC is the leading wholesales of 100% human hair in Vietnam with a superior monthly capacity of over 10 tons of hair. Our factory filled with dozens of highly skillful craftsmen aims to produce beautiful Vietnamese virgin woman hair with most care. Our hair products (double dawn bulk hair, machine weft hair, hair wigs…) are favored by customers for the superb quality and best price. We assure your satisfaction and qualify all expectations of original women hair (unprocessed & natural hair), 100% yaki hair (no treatment, no chemical, no dyed, no bleached), 100% remy hair (no tangled hair, all hairs are same direction from root to tip).