Công ty TNHH Ba Lành chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Ba Lành, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Ba Lành

Ba Lành là nền tảng giúp kết nối những giá trị của nền nông nghiệp Việt Nam. Mong muốn của chúng tôi, đó là từng nông dân, mỗi nông hộ sẽ được sinh sống và phát triển trên chính mảnh đất của quê hương mình, được trở về và tự hào với các giá trị truyền thống của cha ông.