Công ty TNHH Bảo An Sinh Phúc

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Bảo An Sinh Phúc chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Bảo An Sinh Phúc, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Bảo An Sinh Phúc

 là một trong 10 tập đoàn lớn nhất tại Hàn Quốc với mạng lưới hoạt động toàn cầu.  Mạng lưới hoạt động toàn cầu rộng khắp  lên đến con số 198 công ty thành viên, trong số đó có 52 công ty thành viên tại Hàn Quốc và có đến 146 công ty thành viên tại các nước khác trên thế giới và hoạt động tại hơn 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam.Ở Việt Nam cho tới hiện này thì công ty đang không ngừng phát triển và đã có gần 100.000 khách hàng với 61 điểm phục vụ toàn quốc.