Công Ty TNHH Bao Bì Hương Sen

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công Ty TNHH Bao Bì Hương Sen chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công Ty TNHH Bao Bì Hương Sen, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Công Ty TNHH Bao Bì Hương Sen Tuyển dụng

Nhân Viên KCS

29/05/2021
Thái Bình
Toàn thời gian

Nhân Viên Thủ Kho

22/05/2021
Thái Bình
Toàn thời gian