CONG TY TNHH BASELINE chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CONG TY TNHH BASELINE, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CONG TY TNHH BASELINE

BASELINE is a subcontractor of an international publishing house specializing in art books, books on sport, health, spirituality, children, etc. The books we produce are published in many languages and distributed worldwide. Our mission is to provide beautifully illustrated fine art books in various sizes and at affordable prices.

For more information, please visit our website: http://www.parkstone-international.com/