CÔNG TY TNHH BAU RAUM chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH BAU RAUM, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH BAU RAUM

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Lắp đặt hệ thống điện

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển