CÔNG TY TNHH BESCOM chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH BESCOM, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH BESCOM

Business Fields

  • Wholesaler of equipment and electronic components, telecommunications.
  • Retailer in computers, peripherals, software and telecommunications equipment in specialized stores.
  • Repair of communications equipment (except for mechanical processing, recycling, electroplating at headquarter).
  • F&B and catering services.
  • Computer consulting and computer system management.
  • Information technology services and other services related to computer.
  • Computer Programming.