CÔNG TY TNHH CAO HỒNG SƠN

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH CAO HỒNG SƠN chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH CAO HỒNG SƠN, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

CÔNG TY TNHH CAO HỒNG SƠN Tuyển dụng

Thủ kho tại công trình

06/11/2020
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian