Công ty TNHH Carego Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Carego Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Carego Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Carego Việt Nam

Kiu Vietnam, founded in Vietnam in 2013, is a subsidiary of Kiu LLC - a company whose headquater in USA. Our mission is to improve the quality of life for populations in developing countries in terms of healthcare/ education/ government and private sector by advancing information technology through innovative cloud-based IT solutions. 

Kiu Vietnam co-operates with Asian Development Bank and Australian Government to carry out Kiu Market - a cross-border marketplace, Kiu ERP (Enterprise Resource Planning), Kiu Pay, Kiu Ship. 

Website: https://www.kiuglobal.com/

---------------------------------------

Công ty TNHH Kiu Việt Nam - được thành lập tại Việt Nam vào năm 2013 là công ty con của Kiu LLC có trụ sở tại Mỹ. Sứ mệnh của chúng tôi là cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân tại các nước đang phát triển bằng cách đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực sức khỏe, giáo dục, dịch vụ.

Hiện tại, Kiu Việt Nam đang hợp tác cùng với Ngân hàng Phát triển Châu Á và một số cơ quan của Chính phủ Úc triển khai: Kiu Market - sàn thương mại điện tử, Kiu ERP - Phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp toàn diện, Kiu Pay, Kiu Ship.