CÔNG TY TNHH CARGOBUS LOGITEC

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH CARGOBUS LOGITEC chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH CARGOBUS LOGITEC, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH CARGOBUS LOGITEC

Cargobus Logitec is now trying to lead logistics industry in Vietnam.

It is also managed by Korean director.

We are looking for good people who have ambitions and dream to develop a capability in logistics market.

CÔNG TY TNHH CARGOBUS LOGITEC Tuyển dụng