CÔNG TY TNHH CARROT GLOBAL VIỆT NAM

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH CARROT GLOBAL VIỆT NAM chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH CARROT GLOBAL VIỆT NAM, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH CARROT GLOBAL VIỆT NAM

Welcome to CARROT Global!

We are a dynamic and practical learning solutions provider, satisfying a wide array of professional development, learning and consulting needs of domestically and internationally renowned clients.

Mission

To achieve customers’ success through enhancement of corporate and personal global competence.

Vision

The company that realizes the maximum value creation in the knowledge-based 21st century.

Achievements:

  • Selected as the global partner by more than 500 enterprises such as Samsung, LG, Hyundai, GM, GE, SIMENS, etc.
  • Opened branches in the USA, Canada, China, Vietnam, the Philippines.
  • Operating 28 virtual classes in 28 countries.
  • Sponsoring a number of international volunteer organizations.
  • Hosting workshops by inviting worldly scholars such as Michael Sandel, Gary Hamel, Paul Krugman.
  • Hosting Global Competency HRD Conference for 13 consecutive years.