Công ty TNHH Casa Seguro Capital

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Casa Seguro Capital chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Casa Seguro Capital, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Casa Seguro Capital

Casa Seguro là đại diện độc quyền phân phối các sản phẩm của tập đoàn Mercan đến các tổ chức định chế tài chính tại Việt Nam

Tập đoàn Mercan gồm 5 công ty thành viên không ngừng lớn mạnh, có chuyên môn khác nhau trong lĩnh vực Di trú, Đầu tư, Quản lý dự án và Tuyển dụng Lao động nước ngoài.