Công ty TNHH Centosy Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Centosy Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Centosy Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Centosy Việt Nam


Công ty TNHH Centosy Việt Nam Tuyển dụng

Kế Toán Kho

11/02/2021
Hà Nội
Toàn thời gian

Giám Sát Bán Hàng

11/02/2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian