Công ty TNHH Chemarome chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Chemarome, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Chemarome

We are a dynamic and modern international company with European heritage originating in Barcelona. We specialize in the design, development and manufacturing of fragrance compositions.

Our creativity and state-of-the-art technology, combined with more than two decades of experience, allow us to provide solutions for customer needs.