CÔNG TY TNHH CLOUDWATER chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH CLOUDWATER, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH CLOUDWATER

The Internet of Things is the next wave in the evolution of wireless technology and the rate at which objects are being connected is moving at an

incredible speed. CloudE is a start-up company in IoT fields with ambitions for growing and helping to upgrade Vietnamese life with IoT platform.

We always looking for talented software/hardware developers with Experience, Flexibility, Creativity, and Simplicity mindset has a direct impact

on the direction and success of the company.