Công ty TNHH Cơ Khí Thịnh Cường

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Cơ Khí Thịnh Cường chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Cơ Khí Thịnh Cường, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Cơ Khí Thịnh Cường

Công ty Chuyên sản xuất về bàn ghế cơ khí xuất khẩu Châu Âu, với chiến lược kinh doanh đẩy mạnh sản xuất xuất khẩu thị trường nước ngoài.