CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ & XÂY DỰNG HÒA HUY

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ & XÂY DỰNG HÒA HUY chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ & XÂY DỰNG HÒA HUY, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ & XÂY DỰNG HÒA HUY

Được Thành lập từ năm 2013 tới nay, với sự ủng hộ và giúp đỡ của quý vị khách hàng và đối tác, cùng với năng lực, mối quan hệ rộng rãi và bề dày kinh nghiệp của các thành viên sáng lập, cũng như sự đoàn kết và nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ nhân viên, Công ty TNHH Cơ khí & Xây Dựng Hòa Huy tự hào đã và đang sáng tạo không ngừng để vượt qua thách thức, tận dụng cơ hội nhằm tạo ra nền tảng phát triển doanh nghiệp một cách nhanh chóng và bền vững. Công ty TNHH Cơ khí & Xây Dựng Hòa Huy hiện nay có được sự tin tưởng và hài lòng của khách hàng thông qua việc thực hiện các dự án An toàn – Chất lượng – Môi trường – Tiến độ - Hiệu quả.