CÔNG TY TNHH CỌ SPACE chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH CỌ SPACE, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH CỌ SPACE

Oxi House là một đội ngũ chuyên gia công trình bền vững, với mong muốn kiến tạo nên những môi trường cảnh quan và nội thất xanh, thông minh và vì sức khỏe, dành cho tất cả mọi người trên lãnh thổ Việt Nam.

Chúng tôi tìm kiếm đội ngũ các bạn cộng sự nhiều tâm huyết để phát triển những giá trị xanh và bền vững, vì sức khỏe cộng đồng.

CÔNG TY TNHH CỌ SPACE Tuyển dụng

Kế Toán Tổng Hợp

07/05/2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian