CÔNG TY TNHH CODE ENGINE STUDIO VIỆT NAM

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH CODE ENGINE STUDIO VIỆT NAM chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH CODE ENGINE STUDIO VIỆT NAM, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH CODE ENGINE STUDIO VIỆT NAM

We are a boutique outsourcing company that partners with agencies in USA, Canada and Singapore to create first class digital experiences for Fortune 500 clients. If you are interested in working on world class projects in a fun yet challenging environment, please contact us.

www.codeenginestudio.com