Công ty TNHH Công nghệ Ascend

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Công nghệ Ascend chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Công nghệ Ascend, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Công nghệ Ascend

ASCEND Technology is under Thailand’s Ascend Group. We are SEA's leading fintech brand, providing ePayment services that help facilitate everyday transactional needs with offices in Vietnam, Cambodia, Myanmar, Indonesia and the Philippines. We are the world's only ePayment brand with licenses to operate eMoney in almost every SEA country. Our platform includes TrueMoney Wallet, WeCard by MasterCard, TrueMoney CashCard, Kiosk, Express, Payment Gateway and Remittance. 


Our company website:

http://www.ascendcorp.com/companies

http://www.truemoney.com/