Công ty TNHH Công nghệ Golden Cloud

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Công nghệ Golden Cloud chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Công nghệ Golden Cloud, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Công nghệ Golden Cloud

Golden Cloud Technology is a tech company from Vietnam that specializes in Ecommerce solutions.

We are not just a company but also a family of young souls united by talents. They are passionate about what they do, take every clients and opportunities as a challenge and are always curious to come up with new ideas, makes it becomes an innovation.