Công ty TNHH Công Nghệ Khả Thi (EXE Corp)

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Công Nghệ Khả Thi (EXE Corp) chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Công Nghệ Khả Thi (EXE Corp), bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Công Nghệ Khả Thi (EXE Corp)

Founded in March 2009, EXE Corp specializes in providing outstanding IT solutions in the manners that best serve business needs. We are accomplished software engineers, professional UX designers and expert analysts. We are young people with the desire to help businesses adapt to the transformation of the world. We strive to be a companion, an insider and a loyal friend to every client. During our expedition, we have had the privilege of serving more than 200 clients from many parts of the world: Canada, US, Australia, Vietnam, and numerous other countries.