Công ty TNHH Công Nghệ ST

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Công Nghệ ST chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Công Nghệ ST, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Công Nghệ ST

CHÚNG TÔI XÂY DỰNG

NỀN TẢNG QUẢN TRỊ KHÁCH HÀNG CHO SME. Doanh nghiệp phải biết được chính xác khách hàng đến từ kênh nào và đã tiêu tốn bao nhiêu ngân sách để có được khách hàng đó

Hệ thống Digital CRM ST với 5 nền tảng vững mạnh giúp doanh nghiệp SME dễ dàng quản lý khách hàng của mình. Dưới đây là 3 nền tảng cốt lõi buộc phải có trong thời đại công nghệ 4.0 của SME. 2 nền tảng còn lại phụ thuộc vào quy mô của SME mà công nghệ ST sẽ tư vấn, triển khai sau khi khảo sát.