CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL

Công ty TNHH Công nghệ thông tin và truyền thông Gtel (Gtel ICT) là công ty thành viên của Tổng công ty Viễn thông Toàn Cầu (Gtel), Bộ Công an. Được thừa hưởng thế mạnh về công nghệ và nguồn lực của Tổng công ty Gtel nói riêng và công nghệ thông tin của Bộ Công an nói chung, hiện nay Gtel ICT là một trong những doanh nghiệp về viễn thông hàng đầu của Việt Nam.

Gtel ICT thuộc loại hình doanh nghiệp TNHH một thành viên, vốn điều lệ 30 tỷ đồng (ba mươi tỷ đồng).

Từ ngày thành lập đến nay, doanh số và uy tín của công ty đã không ngừng phát triển, với nhiều dự án lớn tầm cỡ quốc gia và hệ thống khách hàng bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông của Việt Nam và khu vực, các doanh nghiệp lớn của chính phủ cũng như các doanh nghiệp lớn trong nước.

Được thừa hưởng 60 năm hoạt động triển khai thông tin liên lạc trong ngành Công an, công ty hoạt động trong các lĩnh vực chính sau:

Dịch vụ Giám sát hành trình (GPS)

Dịch vụ Camera cảnh báo an ninh

Xây dựng và cung cấp dữ liệu trên Bản đồ số

Dịch vụ VoIP

Dịch vụ Internet

Trung tâm trả lời khách hàng

Dịch vụ gia tăng trên mạng Mobile, Internet

Dịch vụ điện thoại cố định

Dịch vụ Bưu Chính

Trung tâm nghiên cứu phát triển đào tạo và chuyển giao công nghệ

Các dự án trong ngành Công An

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL Tuyển dụng