Công ty TNHH Công Nghệ Ứng Dụng và Truyền Thông DTC

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Công Nghệ Ứng Dụng và Truyền Thông DTC chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Công Nghệ Ứng Dụng và Truyền Thông DTC, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Công ty TNHH Công Nghệ Ứng Dụng và Truyền Thông DTC Tuyển dụng

Sale admin

15/11/2019
Hà Nội
Toàn thời gian