Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ Bluesky

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ Bluesky chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ Bluesky, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ Bluesky Tuyển dụng

Lập Trình Android

14/02/2021
Hà Nội
Toàn thời gian

Lập Trình Java

14/02/2021
Hà Nội
Toàn thời gian