Công ty TNHH Công Nghệ VACS

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Công Nghệ VACS chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Công Nghệ VACS, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Công Nghệ VACS

Công ty Công nghệ V-ACS (100% vốn đầu tư của Nhật Bản)

Chuyển thiết kế các phần mềm, website quản trị doanh nghiệp (ERP) cho các khách hàng của Nhật. (Gồm nhiều phân hệ: Kế Toán, Nhân Sự, Tiền Lương, Khách Hàng ….) hoặc View/Edit … các mô hình 3D trên Web