Công ty TNHH Coxi Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Coxi Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Coxi Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Coxi Việt Nam

Chúng tôi là công ty quản lý và vận hành các homestay trên địa bàn Hà Nội.

Chúng tôi cần tìm những ứng viên trẻ, có sự nhiệt tình và trách nhiệm trong công việc.