CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Công ty TNHH Cung Ứng Vật Tư Khoa học kỹ thuật và Chuyển giao công nghệ (TSI), chúng tôi là công ty đại diện tại Việt Nam của một số nhà sản xuất trên thế giới, chuyên cung cấp các sản phẩm Khoa học Kỹ thuật thuộc lĩnh vực Công nghệ, thiết bị điện và sản xuất, lắp ráp các thiết bị đo đếm từ xa với nhiều tính năng ưu việt.