Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ và Truyền Thông LOR IDEAS

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ và Truyền Thông LOR IDEAS chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ và Truyền Thông LOR IDEAS, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ và Truyền Thông LOR IDEAS

nâng tầm giá trị - kết nối cuộc sống

Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ và Truyền Thông LOR IDEAS Tuyển dụng

Nhân Viên Kế Toán

21/06/2021
Từ Liêm
Toàn thời gian