Công ty TNHH Đầu Tư OHD Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Đầu Tư OHD Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Đầu Tư OHD Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Công ty TNHH Đầu Tư OHD Việt Nam Tuyển dụng

Kế Toán Tổng Hợp

23/05/2021
Vĩnh Phúc
Toàn thời gian