Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Lê Nga

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Lê Nga chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Lê Nga, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Lê Nga Tuyển dụng

Nhân Viên Phụ Kho

29/05/2021
Hà Nội
Toàn thời gian