Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Asean BPO

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Asean BPO chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Asean BPO, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Asean BPO

ASEAN BPO được thành lập dựa trên đội ngũ nhân sự có bề dày kinh nghiệm quản lý, vân hành bộ máy nhân viên trong và ngoài nước; Đồng thời với ứng dụng công nghệ hiện đại trong việc quản lý nhân viên, ASEAN BPO mong muốn cung cấp các giải pháp về nhân sự gồm: Quản lý và cung ứng nguồn lao động, đào tạo và bồi dưỡng nhân viên, quản lý và triển khai chính sách... Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của gần 100 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự khác biệt trong quản lý. Sự hài lòng cả về chất lượng và cạnh tranh tốt nhất về chi phí triển khai.