Công ty TNHH điện tử Lưỡng Diện Việt nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH điện tử Lưỡng Diện Việt nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH điện tử Lưỡng Diện Việt nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH điện tử Lưỡng Diện Việt nam

VINA DUAL ELECTRONICS CO.,LTD

Lot A2, CN1, Cum CN TuLiem, Ha Noi

Company profile:

◈ Company Introduction

VDE(Vina Dual Electronics Co.,LTD) is Korean company established in Vietnam which is based on the core technology of electronic components of DUAL MECHANICS in Korea.

Through innovative manufacturing technology, DUAL MECHANICS in Korea has supplied electronic components to global leading company such as Samsung Electronics, LG, Daewoo Electronics with the high-quality and the best-price for 20 years.

Now, VDE wants to find young, competent, enthusiastic employees with ‘the Dragon flying up to the world (Thang Long)’, Viet Nam.

◈ Company Mission

Manufacture prestigious goods satisfying global customers through innovation of manufacturing technology and development of capability of employees