CONG TY TNHH DIEN TU QUANG DONG VU HAO

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CONG TY TNHH DIEN TU QUANG DONG VU HAO chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CONG TY TNHH DIEN TU QUANG DONG VU HAO, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CONG TY TNHH DIEN TU QUANG DONG VU HAO

Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng

Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp đèn chiếu sáng, đèn trang trí.