Công ty TNHH Dinh dưỡng Otsuka Thăng

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Dinh dưỡng Otsuka Thăng chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Dinh dưỡng Otsuka Thăng, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Dinh dưỡng Otsuka Thăng

Otsuka là một tập đoàn toàn cầu được thành lập từ năm 1921 Otsuka Thăng thành lập tại Việt Nam vào năm 2012 với tư cách là đơn vị kinh doanh các sản phẩm dinh dưỡng của Tập Đoàn Dược Phẩm Otsuka tại Việt Nam.

Otsuka Thăng luôn hướng về những giá trị cốt lõi, tập trung vào tài sản con người và không ngừng cải tiến chính sách để người lao động hạnh phúc với mỗi ngày làm việc tại công ty.

Công ty TNHH Dinh dưỡng Otsuka Thăng Tuyển dụng