Công ty TNHH DM&C chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH DM&C, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH DM&C

DMNC was established in Korea in 2012 and is developing strongly in China market. With the orientation to expand the scale, DMNC continued to expand into Vietnam market and officially established DM & C Co., Ltd in 2017. In the six years since 2012, DMNC has had extensive experience in manufacturing and distributing cosmetics in both Asia's largest markets, South Korea and China. At present, the target of DMNC is to expand and promote Vietnam's market to grow stronger. With a clear orientation, concrete steps and slowly but surely, besides the strength of understanding about the beauty trends of the market, DMNC will bring the most complete value of beauty.

 Fime.vn

Shopavietnam.com

Blackrouge.vn

Công ty TNHH DM&C Tuyển dụng