Công ty TNHH Doctor B&H chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Doctor B&H, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Doctor B&H

Công ty TNHH Doctor B&H - đơn vị đại diện độc quyền của Viện Y liệu pháp nhân KIHOUKAI Nhật Bản tại Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực Y tế, chăm sóc sức khỏe.