Công ty TNHH Dongeun Engineering Vina

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Dongeun Engineering Vina chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Dongeun Engineering Vina, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Dongeun Engineering Vina

Công ty TNHH Dongeun Engineering là công ty có 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, được thành lập từ 2011. Công ty chuyên về lĩnh vực thi công điện và công trình phụ trợ tại các nhà máy của chủ đầu tư Hàn Quốc 

Công ty TNHH Dongeun Engineering Vina Tuyển dụng