Công ty TNHH Doowon Vina chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Doowon Vina, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Công ty TNHH Doowon Vina Tuyển dụng

Nhân viên Thu mua bên Thương mại

19/12/2019
Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương
Toàn thời gian

Nhân viên Thu mua bên Sản xuất

19/12/2019
Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên
Toàn thời gian