Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

1) Giới thiệu công ty:

Công ty TNHH Dược phẩm Đại Tân Tiến được thành lập và hoạt động dựa trên các lĩnh vực về:

- Buôn bán, kinh doanh thuốc thành phẩm

- Buôn bán kinh doanh dược mỹ phẩm và thưc phẩm chức năng

2) Triết lý kinh doanh, sứ mệnh, giá trị cốt lõi:

Triết lý kinh doanh:

Đây là những nguyên tắc quan trọng được toàn thể nhân viên của công ty xây dựng và phát huy:

- Lấy khách hàng là trọng tâm

- Uy tín, Chất lượng để trường tồn

- Hợp tác để thành công

- Phát triển nguồn nhân lực con người

Giá trị cốt lõi:

Giá trị của công ty không nằm ở tài sản mà là ở giá trị của con người. Mỗi thành viên luôn coi trọng và phát huy 5 giá trị cơ bản:

- Trách nhiệm

- Uy tín

- Chủ động

- Kỷ luật

- Hợp tác

TUYỂN DỤNG

2
Trình Dược Viên ETC
Kế Toán Nội Bộ (Hồ Chí Minh)

THÔNG TIN CÔNG TY

232/4 Tô Hiệu, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ