Công ty TNHH DV Bảo Vệ Quang Trung Hà Nội

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH DV Bảo Vệ Quang Trung Hà Nội chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH DV Bảo Vệ Quang Trung Hà Nội, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH DV Bảo Vệ Quang Trung Hà Nội

Công ty TNHH DV Bảo vệ Quang Trung Hà Nội (tiền thân là Chi nhánh 8 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Quang Trung, qua tái cấu trúc lại Công ty từ tháng 9 năm 2013) là một trong những Công ty hàng đầu cung cấp dịch vụ bảo vệ Chuyên nghiệp đã và đang bố trí lực lượng bảo vệ suốt ngày, đêm cho nhiều cơ quan, doanh nghiệp, trong đó có nhiều mục tiêu trọng điểm của Quốc gia, của Thành phố Hà Nội và tp Hồ Chí Minh.

Lực lượng bảo vệ Quang Trung Hà Nội ngày càng lớn mạnh và ngày càng củng cố niềm tin cho khách hàng. Một trong những nguyên nhân mang lại sự phát triển và lớn mạnh của chúng tôi là việc luôn đảm bảo và phát triển không gian an ninh, an toàn cho khách hàng; luôn có ý tưởng đột phá, đề cao giá trị kinh doanh để luôn giữ được niềm tin, chuẩn mực về đạo đức, ứng xử, tôn trọng mọi người và có trách nhiệm. Luôn hoàn thiện mình và phấn đấu dịch vụ luôn tốt hơn.