Công Ty TNHH DV TM Giải Trí Phú Khang (Beskare Logistics)

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công Ty TNHH DV TM Giải Trí Phú Khang (Beskare Logistics) chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công Ty TNHH DV TM Giải Trí Phú Khang (Beskare Logistics), bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công Ty TNHH DV TM Giải Trí Phú Khang (Beskare Logistics)

Beskare Logistics is a trademark legally registered under and belonging to below company:

CONG TY TNHH DICH VU THUONG MAI GIAI TRI PHU KHANG

(PHU KHANG ETS CO., LTD.)Head Office: 199/14 De Tham, Pham Ngu Lao Ward, District 1, HCMC, Vietnam

Working Office: 5th Fl., Thien Son Plaza, 800 Nguyen Van Linh Blv.,

Tan Phu Ward, District 7, HCMC, Vietnam

Tel / Fax: (+84-8) 5411 0183 / 5411 0184

Tax Code: 0311938568

Beskare Logistics is one of the world’s providers of logistics solutions, combining intercontinental airfreight and sea freight with comprehensive value-added services such as customs brokerage, inland transportation, warehousing, packaging, and others. 

From basis of in-depth industry knowledge, professional management and stable IT system, Beskare Logistics could study and work out solutions for its customers logistics demands. 

Thanks to its global network with partners at over 120 countries, Beskare Logistics could provide tailor-made door to door services at anywhere throughout the world.

http://www.beskare.com.vn/beskare.home

Công Ty TNHH DV TM Giải Trí Phú Khang (Beskare Logistics) Tuyển dụng