Công ty TNHH DVBV Châu Giang

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Có 1 lượt đánh giá và nhận xét về Công ty TNHH DVBV Châu Giang

5.0
100%
Sẵn sàng giới thiệu bạn bè
Tại sao bạn có thể tin tưởng vào kết quả đánh giá này?
Để đảm bảo tính khách quan, TopCV chỉ duyệt đánh giá nếu người đánh giá đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH DVBV Châu Giang và được thể hiện trong CV (CV đã tạo trên hệ thống topcv.vn).
02/03/2020
"Công việc tại Châu Giang"
Điểm trung bình
5

Sẵn sàng giới thiệu cho bạn bè

Điều tôi hài lòng
Lương ổn thỏa,thưởng tết khá
Điều tôi không hài lòng
không có gì chưa hài lòng
5
5
5
5
5

Hai Bà Trưng - Phủ Lý - Hà Nam