CÔNG TY TNHH EDSON INTERNATIONAL

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH EDSON INTERNATIONAL chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH EDSON INTERNATIONAL, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH EDSON INTERNATIONAL

Edson International is a coating and printing ink company loacated in Vietnam, with easy access to all major markets and within easy shipping distance from all global suppliers.