CÔNG TY TNHH ELENSYS TP. HỒ CHÍ MINH

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH ELENSYS TP. HỒ CHÍ MINH chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH ELENSYS TP. HỒ CHÍ MINH, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

CÔNG TY TNHH ELENSYS TP. HỒ CHÍ MINH Tuyển dụng

Nhân Viên Thu Mua

06/11/2020
Đồng Nai
Toàn thời gian

Nhân Viên QC

06/11/2020
Đồng Nai
Toàn thời gian

Nhân Viên Kỹ Thuật

06/11/2020
Đồng Nai
Toàn thời gian