Công Ty TNHH Encon Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công Ty TNHH Encon Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công Ty TNHH Encon Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công Ty TNHH Encon Việt Nam

• We are a German / Vietnamese software company providing creative ideas and high level software engineering solutions for construction companies.

• We work as a team where all members can communicate openly with each other to reach the best possible result for our clients.

• We are always looking for smart, creative, dynamic, challenging and hardworking individuals with good degree.